W dniu 20.09.2021 odbyło się spotkanie przedstawicieli Strony Społecznej z Pracodawcą ENEA Trading Sp. z o.o.

Celem spotkania było uzgodnienie warunków przyrostu wynagrodzeń od stycznia 2022 roku oraz omówienie warunków wypłaty nagród jubileuszowych dla osób objętych PUZP’em.

Pracodawca deklarował możliwość podpisania porozumienia płacowego zbliżonego do porozumienia stosowanego już w Grupie ENEA, nie podając jednak szczegółowych informacji. ZZ odniosły się pozytywnie do intencji pracodawcy warunkując to niezwłocznym wprowadzeniem ZUZP’u w ENEA Trading Sp. z o.o. Okazuje się, że nie było to wspólne stanowisko ZZ. Stąd Pracodawca nie będąc gotowym do rozmów o ZUZP’ie, nie zgodził się na łączenie tych dwóch spraw i przekazał informację, że nie będzie mógł kontynuować rozmowy. Po przerwie, o którą wniosła Strona Społeczna ustaliły, że Pracodawca w dniu 21.09.2021 przedstawi propozycję porozumienia płacowego oraz zaproponuje konkretny termin spotkania, podczas którego strony rozpoczną rozmowy o ZUZP’ie dla ENEA Trading. Dodatkowo ustalono, że przed spotkaniem w temacie ZUZP’u pracodawca przedstawi warunki ZUZP’u jako bazę do dalszych rozmów.

 

W temacie warunków wypłaty nagrody jubileuszowej Strony umówiły się na kontynuowanie rozmów celem wypracowania ostatecznego kształtu porozumienia jednocześnie wskazując, że w imieniu ZZ upoważniają MZZE do uzgodnień w tym zakresie.

Brak wydarzeń w kalendarzu
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Piątek, 12, sierpień 2022

Licznik Odwiedzin

2174073