W dniach 17.05-19.05.2017 r. w Spale, odbyło się szkolenie organizowane przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych województwa mazowieckiego. dot. aktualnego stanu dialogu społecznego, propozycji zmian      w ustawie o związkach zawodowych oraz zmian w prawie pracy. Oprócz członków naszej organizacji w szkoleniu uczestniczyli członkowie Związku Zakładowego Pracowników Zmianowych Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

W dniach 23 - 25 listopada 2016 r. w Zakopanem odbyło się Ogólnopolskie Seminarium dla Społecznych Inspektorów Pracy oraz Komisji BHP w którym udział wzięli SIP-owcy z naszego zakładu pracy: kol. Władysław Gogacz, kol. Mariusz Podsiadły, kol. Krzysztof Bomba, kol. Bogdan Ciesielski, kol. Remigiusz Wójcik, kol. Cezary Mąkosa oraz kol. Jacek Bolek.

W terminie 20-21.10.2016 r. w Kozienicach, przedstawiciele MZZE w Enea Wytwarzanie sp. z o.o., wzięli udział w szkoleniu pn. „Zmiany w dokumentacji korporacyjnej ENEA S.A. w związku z ustaleniem zasad wyboru reprezentantów Załogi do Rady Nadzorczej i Zarządu”. Organizatorem szkolenia był Instytut Prawa Spółek i Inwestycji Zagranicznych sp. z o.o., a prowadzącymi prof. Dr hab. Janusz Szwaja oraz mgr Kazimierz Nędza. W szkoleniu wzięło udział łącznie 23 uczestników reprezentujących jedenaście Organizacji Związkowych działających w Grupie Kapitałowej ENEA. Szkolenie miało na celu zebranie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa spółek, prawa korporacyjnego i prawa pracy.

15 listopada w Warszawie przedstawiciele Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków oraz Związku Zawodowego Pracowników Zmianowych uczestniczyli w szkoleniu z udziałem inspektorów pracy z OIP w Warszawie – p. Radosławem Łuczakiem i p.  Arturem Krawczykiem. Szkolenie odbyło się w siedzibie Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych a obecnych na nim było ponad stu przedstawicieli związków zawodowych i społecznych inspektorów pracy organizacji związkowych zrzeszonych w OPZZ.

W dniach 02-07.10.2016 r., przedstawicielka naszego Związku uczestniczyła w pierwszym etapie „Szkolenia młodych europejskich liderów i liderek związkowych 2016-2017”. Organizatorem szkolenia był Europejski Instytut Związków Zawodowych (ang. European Trade Union Institute) oraz Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Brak wydarzeń w kalendarzu
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Środa, 22, maj 2024

Licznik Odwiedzin

3028370

WNIOSKI DO ŚWIADCZEŃ STATUTOWYCH

download.png

840 zł składki do odliczenia w PIT za 2023 r.

Członkowie związków zawodowych mogą skorzystać z ulgi również za 2023 rok. Dla dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku wzrósł limit odliczenia z dotychczasowych 500 zł do kwoty 840 zł. Podatnicy, żeby  mogli skorzystać z preferencji  powinni zachować dowody wpłaty, zawierające dane identyfikujące członka, organizację związkową, kwotę wpłaconych składek, odpowiednie tytuły wpłaty i daty. W sytuacji kiedy składki odprowadza pracodawca wystarczy PIT-11.

>>>Link po więcej informacji>>>