W dniach 19-20.10.2022 uczestniczyliśmy w Zjeździe Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków.

 

Podczas spotkania rozmawialiśmy o:

ü  Kwestiach dotyczący ubezpieczeń, PPE (problem zabezpieczenia ochrony kapitału uczestników programu przy rzeczywistej, trwającej dewaluacji aktywów) i PPK

ü  Transformacji sektora elektroenergetycznego. Następstwach i uwarunkowaniach prawnych oraz społecznych w procesie transformacji (podmioty NABE i NIENABE). Jaki jest Status przepisów zakładowego prawa pracy w odniesieniu do jego rzeczywistych, realnych wartości w zakresie zabezpieczenia społecznego pracowników i organizacji związków zawodowych – w odniesieniu do negocjowanej umowy społecznej NABE i NIENABE.

ü  Rola i wartościowanie zapisów ZUZP, umów i porozumień wobec możliwości ich realnego stosowania i egzekwowania w odniesieniu do rzeczywistych uwarunkowań w obrocie prawnym. Jak również byt prawny aktów prawnych po transferze z art.231 KP. Czy wiążące są dla stron postanowienia umów i porozumień po transferze z art.231 KP do nowego pracodawcy? Następstwa prawne w zakresie obowiązywania umów i porozumień po transferze z art.231 KP do nowego pracodawcy (poza postanowieniami ZUZP) w odniesieniu do rzeczywistych, faktycznie dokonywanych w ostatnim czasie czynności pracodawców w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

ü  Problem outsourcingu z pominięciem trybu z art. 231 KP. Omówienie rzeczywistych przypadków występujących w sektorze energetyki.

Więcej informacji w Biurze MZZE

Brak wydarzeń w kalendarzu
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Czwartek, 30, listopad 2023

Licznik Odwiedzin

2735056