22-09 br w Białymstoku odbyło się pierwsze Zebranie Zakładowej Organizacji Związkowej w Enea Ciepło Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. W zebraniu uczestniczyli pracownicy , którzy przystąpili do naszej organizacji oraz zostali przyjęci przez Zarząd MZZE na posiedzeniu. Zgodnie ze Statutem MZZE przeprowadzono Zebranie jak również dokonano wyboru Zarządu ZOZ MZZE w Enea Ciepło i podjęto uchwały pozwalające na organizowanie prac w ZOZ MZZE Enea Ciepło.

Przewodniczącym nowej organizacji w naszym prężnie rozwijającym się Związku MZZE został kolega Michał Bartnicki. Członkami Zarządu Szumski Jacek – Wiceprzewodniczący, Tymińska-Klukowicz Ewelina – Sekretarz. Michałowi jeszcze raz gratulujemy.