O G Ł O S Z E N I E

      ZARZĄD MZZE W ENEA WYTWARZANIE SP. Z O.O. 

ZAWIADAMIA, ŻE SPRAWOZDAWCZE WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW 

ODBĘDZIE SIĘ W DNIU

6 CZERWCA 2024 r. O GODZ. 9.00

W SALI WIDOWISKOWEJ BUDYNKU ADMINISTRACJI

W dniu 31.05.2023r., w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. Świerże Górne odbyło się sprawozdawcze Walne Zebranie Delegatów Naszego Związku. 

Zebranie Delegatów otworzył Przewodniczący MZZE Dariusz Sadurski. Zebranie prowadził Wiceprzewodniczący Sebastian Bieniek. 

W spotkaniu wzięło udział 110 Delegatów Naszej Organizacji.  

1 lipca 2022 r. weszła w życie zmiana Ustawy o pracowniczych programach emerytalnych w zakresie przekazywania do Uczestników PPE potwierdzeń transakcji realizowanych na rejestrach prowadzonych w ramach pracowniczych programów emerytalnych. Zgodnie z nowymi regulacjami potwierdzenia te będą przekazywane w postaci elektronicznej pozwalającej na utrwalenie treści na trwałym nośniku informacji lub - na wniosek uczestnika - w postaci papierowej.

Brak wydarzeń w kalendarzu
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Środa, 22, maj 2024

Licznik Odwiedzin

3028404

WNIOSKI DO ŚWIADCZEŃ STATUTOWYCH

download.png

840 zł składki do odliczenia w PIT za 2023 r.

Członkowie związków zawodowych mogą skorzystać z ulgi również za 2023 rok. Dla dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2023 roku wzrósł limit odliczenia z dotychczasowych 500 zł do kwoty 840 zł. Podatnicy, żeby  mogli skorzystać z preferencji  powinni zachować dowody wpłaty, zawierające dane identyfikujące członka, organizację związkową, kwotę wpłaconych składek, odpowiednie tytuły wpłaty i daty. W sytuacji kiedy składki odprowadza pracodawca wystarczy PIT-11.

>>>Link po więcej informacji>>>