22-09 br w Białymstoku odbyło się pierwsze Zebranie Zakładowej Organizacji Związkowej w Enea Ciepło Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków w Enea Wytwarzanie sp. z o.o. W zebraniu uczestniczyli pracownicy , którzy przystąpili do naszej organizacji oraz zostali przyjęci przez Zarząd MZZE na posiedzeniu. Zgodnie ze Statutem MZZE przeprowadzono Zebranie jak również dokonano wyboru Zarządu ZOZ MZZE w Enea Ciepło i podjęto uchwały pozwalające na organizowanie prac w ZOZ MZZE Enea Ciepło.

Projekt ustawy o osłonach socjalnych dla pracowników sektora elektroenergetycznego i branży górnictwa węgla brunatnego

Rząd przyjął projekt ustawy o osłonach socjalnych dla górników; będą to urlopy energetyczne i górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne - podała w poniedziałek kancelaria premiera. Osłony to element porozumienia przy tworzeniu Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE)

Załączniki:
Pobierz plik (9F_Investors_PPE_2023_Layout 1.pdf)9F_Investors_PPE_2023_Layout 1.pdf[ ]2006 kB

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW KTÓRZY POSIADAJĄ W PPE SUBFUNDUSZ INVESTOR BRIC

 

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że z dniem 30 czerwca br. zmianie uległa nazwa subfunduszu Investor BRIC.

Nowa nazwa subfunduszu to Investor Rynków Wschodzących. Zmianie nazwy towarzyszy korekta polityki inwestycyjnej poszerzająca spektrum inwestycyjne subfunduszu tak, by mógł on inwestować na giełdach krajów wchodzących w skład indeksu MSCI Emerging Markets. 

Brak wydarzeń w kalendarzu
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Sobota, 30, wrzesień 2023

Licznik Odwiedzin

2509762