W spotkaniu wzięli udział:

 

Zarząd Enea Logistyka sp. z o.o.

- Marek Gembiak, Prezes Zarządu

- Dawid Serafinowicz, Członek Zarządu ds. Ekonomicznych

oraz

- Sławomir Nowak, Z-ca Dyrektor ds. Logistyki

 

Strona Społeczna:

 

NSZZ ,,Solidarność”

- Marek Boiński

- Robert Jusis

- Mirosław Hęciak

- Łukasz Imielski

- Paweł Ziółkowski

 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków w Enea Wytwarzanie sp. z o.o.

- Janusz Majewski

- Mateusz Jesionka

Ministerstwo Rozwoju poddało konsultacjom społecznym projekt Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. To dokument uszczegóławiający przyjęty przez rząd Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju (zwany potocznie Planem Morawieckiego). OPZZ przedstawiło ministerstwu opinię do projektu Strategii, w której oceniło dokument pod kątem potrzeb społecznych. Warto w tym miejscu dodać, że OPZZ uczestniczy także w pracach powołanego w ostatnim czasie Doraźnego Zespołu ds. strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju Rady Dialogu Społecznego, którego zadaniem jest podjęcie próby wypracowania wspólnego stanowiska strony społecznej Zespołu w sprawie projektu Strategii.

Inspektorzy Głównej Inspekcji Pracy (GIP) zakończyli kontrolę w Enea Centrum (EC). Główne tematy objęte kontrolą: : -umowy o pracę niezgodne z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, -ukrywanie nadgodzin , - generowanie nadgodzin wynikających ze złej organizacji pracy,- umowy śmieciowe.

Inspektorzy po zakończeniu kontroli spotkali się z Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea, i poinformowali o swoich ustaleniach.Większość  nieprawidłowości  jakie mają miejsce w EC obecny Zarząd  odziedziczył po poprzednikach. Liczymy ,że kontrola i zalecenia GIP pomogą w likwidacji tych patologii.

za stroną: http://www.solidarnosc.gorzow.enea.pl/wiadomosc/1515/gip_zakonczyla_kontrole_w_enea.html

 

Brak wydarzeń w kalendarzu
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Środa, 26, październik 2016

Licznik Odwiedzin

4968