12 lipca br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu Prawa Pracy Rady Dialogu Społecznego poświęcone rządowemu projektowi nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Według strony rządowej celem nowelizacji było wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego poszerzenia prawa do zrzeszania się w związkach zawodowych.

W Kozienicach spotkali się przedstawiciele związków zawodowych z Grupy Kapitałowej Enea. Głównym celem spotkania były przygotowania do rozmów z zarządem Enea S.A. dotyczących zagwarantowania bezpieczeństwa Pracowników w procesach  restrukturyzacyjnych związanych z konsolidacją z Lubelskim Węglem Bogdanka a wynikających z nowej strategii zarządu Enea S.A.

Kontrole Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu w zakresie: -braku porozumienia ze związkami zawodowymi przy przenoszeniu Pracowników do Enea Centrum, - zastraszania i wymuszania podpisywania porozumień zmieniających,- umów o pracę niezgodnych z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, -nierejestrowanych nadgodzin , -przekraczaniem rocznych limitów nadgodzin wynikających ze złej organizacji pracy,- zamiany umów o pracę umowami śmieciowymi,- braku porozumienia dotyczącego zatrudniania osób przez agencje pracy tymczasowej, nie przyniosły spodziewanych efektów w postaci likwidacji tych patologii.

Brak wydarzeń w kalendarzu
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Piątek, 24, wrzesień 2021

Licznik Odwiedzin

1933648