1 czerwca w warszawskiej siedzibie OPZZ odbyło się posiedzenie Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej FZZ Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
Na zaproszenie federacji w posiedzeniu uczestniczyły Wiesława Taranowska, wiceprzewodnicząca OPZZ oraz Urszula Michalska, przewodnicząca Rady Branży OPZZ „Usługi Publiczne".
Maria Jolanta Janiszewska, przewodnicząca MRW FZZ OZiPS, omówiła zadania zrealizowane przez federację w mijającej kadencji.
Wiesława Taranowska przedstawiła zagadnienia, którymi zajmuje się OPZZ w zakresie polityki społecznej - uprawnień emerytalnych i rent. Rozmawiano także o wspólnej propozycji trzech central związkowych dot. wzrostu w 2017 roku wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
Decyzją Mazowieckiej Rady Wojewódzkiej FZZ Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, Maria Jolanta Janiszewska została ponowne wybrana jej przewodniczącą.

Rozmowy w sprawie pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych dotyczyły:

1) wynagradzania pracowników administracji i obsługi, w tym ujednolicenia tabel minimalnego miesięcznego poziomu wynagradzania zasadniczego dla pracowników samorządowych;

2) włączenia do ustawy o pracownikach samorządowych oraz do rozporządzenia wykonawczego pracowników szkół zatrudnionych, zgodnie z art. 7 ustawy o systemie oświaty, między innymi na etatach asystentów;

3) przywrócenia pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela.

Zaplanowano kolejną turę rozmów w powyższych sprawach z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji.

znp.edu.pl

W centrum szkoleniowym w Miętnie k/o Garwolina rozpoczęło się wyjazdowe posiedzenie Rady OPZZ. W ciągu dwóch dni (2 i 3 czerwca) członkowie rady podsumują działalność OPZZ w połowie kadencji 2014 – 18.

Brak wydarzeń w kalendarzu
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Środa, 28, lipiec 2021

Licznik Odwiedzin

1895544