Kontrole Okręgowej Inspekcji Pracy w Poznaniu w zakresie: -braku porozumienia ze związkami zawodowymi przy przenoszeniu Pracowników do Enea Centrum, - zastraszania i wymuszania podpisywania porozumień zmieniających,- umów o pracę niezgodnych z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, -nierejestrowanych nadgodzin , -przekraczaniem rocznych limitów nadgodzin wynikających ze złej organizacji pracy,- zamiany umów o pracę umowami śmieciowymi,- braku porozumienia dotyczącego zatrudniania osób przez agencje pracy tymczasowej, nie przyniosły spodziewanych efektów w postaci likwidacji tych patologii.

5 lipca br. w Warszawie obradowało Prezydium OPZZ. Przewodniczący Jan Guz poinformował zebranych o działaniach kierownictwa i biura OPZZ podjętych po ostatnim posiedzeniu 18 maja br.

Nowy Rząd zakładał dołożenie należytych starań na prowadzenie dialogu z organizacjami związkowymi. Na chwilę obecną są obszary, w których ten dialog nie funkcjonuje prawidłowo. Jednym z nich jest – w naszej ocenie – również Ministerstwo Obrony Narodowej, gdzie obszar ten wymaga znacznej poprawy.

Brak wydarzeń w kalendarzu
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Niedziela, 08, grudzień 2019

Licznik Odwiedzin

1317940