WZD MZZE 2023

Rozmowy w sprawie pracowników samorządowych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych dotyczyły:

1) wynagradzania pracowników administracji i obsługi, w tym ujednolicenia tabel minimalnego miesięcznego poziomu wynagradzania zasadniczego dla pracowników samorządowych;

2) włączenia do ustawy o pracownikach samorządowych oraz do rozporządzenia wykonawczego pracowników szkół zatrudnionych, zgodnie z art. 7 ustawy o systemie oświaty, między innymi na etatach asystentów;

3) przywrócenia pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w domach dziecka i pogotowiach opiekuńczych uprawnień wynikających z Karty Nauczyciela.

Zaplanowano kolejną turę rozmów w powyższych sprawach z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Edukacji.

znp.edu.pl

W centrum szkoleniowym w Miętnie k/o Garwolina rozpoczęło się wyjazdowe posiedzenie Rady OPZZ. W ciągu dwóch dni (2 i 3 czerwca) członkowie rady podsumują działalność OPZZ w połowie kadencji 2014 – 18.

W dniach 24 - 25 maja 2016r. w Brukseli dokonano podsumowania projektu realizowanego przez Federację Związków Zawodowych Metalowcy pn. ,,More dialogue + less stress = improved quality of work" - ,,Więcej dialogu + mniej stresu = lepsza jakość pracy". 

Brak wydarzeń w kalendarzu
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Środa, 07, czerwiec 2023

Licznik Odwiedzin

2406068